Veškerý stažitelný obsah českých překladů je distribuován pod licencí CC BY-SA 3.0 CZ. Informace o licenci jsou uvedeny v komprimovaném souboru společně s překladem.

Autor překladů: Barbora Cirklová
Webové stránky: https://elegantthemes.wplama.cz/

Informace o licenci
Plné znění licence